Ojrzeń , dnia 07 maja 2008 r. UA.7323-1/08

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi    K I C I N   i   Ż O C H Y    gm. Ojrzeń

 

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Gminy w Ojrzeniu uchwały nr XXIV/106/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej obszar miejscowości ŻOCHY i KICIN gm. Ojrzeń.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, pokój nr 24, w terminie do dnia 12 czerwca 2008 r.

       Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                         Wójt Gminy Ojrzeń

                                                     Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-07 08:53:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-07 08:53:32
  • Liczba odsłon: 429
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1023106]

przewiń do góry