Ojrzeń, dnia 28 maja 2008 r.

GB.LI.7331-25/08

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), obwieszcza, o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14 marca 2008r., z wniosku Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół w Młocku, w ramach zabudowy usługowej, dla części terenu zabudowanej działki nr ew. 465, położonej w miejscowości Młock, gm. Ojrzeń.

      W związku z powyższym zainteresowanym stronom przysługuje osobiście lub przez pełnomocnika, prawo do zapoznania się z w/w decyzją w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, oraz prawo do składania wniosków, wyjaśnień, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. Nr 15, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1600.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-30 15:09:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-30 15:09:38
  • Liczba odsłon: 349
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1023237]

przewiń do góry