Ojrzeń, dnia 17.09 2008 r.

GB.LI.7331-49/08

 

                                               OBWIESZCZENIE

z dnia 17 września 2008 r.

w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), obwieszcza, o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 18 sierpnia 2008r., z wniosku Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, dla inwestycji polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej na terenie dz. 224, położonej w m. Nowa Wieś gm. Ojrzeń.

    W związku z powyższym zainteresowanym stronom przysługuje osobiście lub przez pełnomocnika, prawo do zapoznania się z w/w decyzją w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (pok. Nr 15, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1600)) .oraz prawo do składania wniosków, wyjaśnień, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń.

                                                

                                                   Wójt Gminy Ojrzeń

                                                  Zdzisław Mierzejewski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-19 08:45:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 08:45:36
  • Liczba odsłon: 357
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1023182]

przewiń do góry