Ojrzeń, dnia 18.12.2008 r. 

OŚ. 7624-12/08

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

             Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie art.49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), i art. 32 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), obwieszcza o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 11, dla inwestycji polegającej na: przebudowie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Łydyni od km 16+150 do km 23+300, na terenie Gminy Ciechanów i Gminy Ojrzeń.

    W związku z powyższym zainteresowanym stronom przysługuje osobiście lub przez pełnomocnika, prawo do zapoznania się z w/w decyzją w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia (pok. Nr 15, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1600)) .oraz prawo do składania wniosków, wyjaśnień, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń.

 

 

                                                                        Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                        Zdzisław Mierzejewski

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-06 13:44:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-06 13:44:48
  • Liczba odsłon: 340
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1024712]

przewiń do góry