O B W I E S Z C Z E N I E

                                                     Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 64 i 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że w dniu 09.04.2009 r., zostano wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „„Przebudowa drogi powiatowej nr 1233W  Ościsłowo-Ojrzeń w km 0+000 do km 10+477”, na terenie działek nr ewid. 588 obręb Ościsłowo, nr 82 i nr 132 (rzeka Stawnica) obręb Rumoka (jednostka ewidencyjna Glinojeck), nr 761/1 Młock; nr 72, 74 i 78 (rzeka Łydynia) obręb Rzeszotko, nr 89 i 101 obręb Lipówiec, nr 147 obręb Bronisławie, nr 3 obręb Ojrzeń (jednostka ewidencyjna Ojrzeń).

 

   Z w/w postanowieniem, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 800  do 1600 ,  w terminie 7 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                              Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                              Zdzisław Mierzejewski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-09 08:51:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 08:51:22
  • Liczba odsłon: 231
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1023177]

przewiń do góry