1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.

2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
3. Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego.
4. Przyjmowanie oświadczeń woli:
a) o wstąpienie w związek małżeński,
b) o uznaniu dziecka,
c) o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki,
d) o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa.
5. Aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego.
6. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych ksiąg.
7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
a) odtwarzania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
b) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,
c) wpisania do krajowej księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego za granicą,
d) uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
e) zmiany imion i nazwisk,
f) ustalenia pisowni imienia lub nazwiska.
g) o skróceniu terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
8. Organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego.
9. Wydawanie zaświadczeń:
a) o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
b) o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego lub ich braku,
c) o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
d) o terminie zawarcia związku małżeńskiego.
10. Sporządzanie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów.
11. Sporządzanie wniosków w sprawach o nadanie medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
12. Przekazywanie spraw do rozstrzygnięcia sądom opiekuńczym.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-25 14:16:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Drążkiewicz Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-25 14:16:33
  • Liczba odsłon: 414
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1024852]

przewiń do góry