Ojrzeń, dnia 08.04.2010r

GB.LI 7331-20/10

    

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

         Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

 

 

z a w i a d a m i a m

 

 że z na wniosek GMINY OJRZEŃ, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na „BUDOWIE  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ” –Inwestycja obejmuje dz. nr ewid. 101/2 obręb Bronisławie.

     Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo do 1600., w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-08 13:04:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-08 13:04:49
  • Liczba odsłon: 324
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1098696]

przewiń do góry