GBLI. 6733.7.2011

 

                      OBWIESZCZENIE

z dnia  21 listopada 2011 r.

 

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuje o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzysząca dla terenu cześci działek nr ewid. 288/3, 286/3, 285/6 położonych w m. Ojrzeń przy ul. Sportowej z wniosku Gminy Ojrzeń.

  W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom przysługuje osobiście lub przez pełnomocnika prawo do możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy  Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-23 10:54:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-23 10:54:33
  • Liczba odsłon: 460
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1023224]

przewiń do góry