O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Ojrzeń

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Ojrzeń LV/264/10 z dnia 22 września 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla części działki nr ewid. 125, położonej w obrębie wsi Kałki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 grudnia 2011r.do 27 stycznia 2012 r. .w siedzibie Urzędu Gminy w Ojrzeniu, pokój nr 15 w godzinach od 900 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) o godzinie 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ojrzeń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012 r.  

                                                                
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-14 15:03:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-14 15:03:56
  • Liczba odsłon: 354
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1026892]

przewiń do góry