Ojrzeń, dnia 05.11.2012 r.

INW.6733.9.201


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania       Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),z a w i a d a m i a m


że z wniosku pełnomocnika ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Pana Edwarda Lewandowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów „ELPRO”, 06-400 Ciechanów ul. 17 Stycznia 13/16, z dnia 30.10.2012r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa linii napowietrznej NN i przyłącze kablowe nn w m. Kraszewo gm. Ojrzeń, na terenie działek 212/15, 212/16, 145/4, 139/3, 139/2.   

      Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500., w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.                                                                                    Wójt Gminy Ojrzeń 

                                                                                    Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-05 09:57:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 09:57:12
  • Liczba odsłon: 368
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1026917]

przewiń do góry