Ojrzeń, dnia 14.12.2012 r.

INW.6733.10.201


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),z a w i a d a m i a m


że z wniosku pełnomocnika ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku Pana Stefana Kota, z dnia 10.12.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, stacji transformatorowej oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia dla terenu działek nr wid. 148, 103, 101/6, 101/4, 100/2, 100/3 położonych w Ojrzeniu.   

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500., w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.
                                                                                                      Wójt

                                                                                                     Zdzisław Mierzejewski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-17 15:05:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-17 15:05:36
  • Liczba odsłon: 384
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1023180]

przewiń do góry