Wójt Gminy Ojrzeń

OGŁASZA

w dniu 25 czerwca 2013 r.

Ustny Nieograniczony PrzetargNA SPRZEDAŻ

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Ojrzeń, oznaczona jako działka

ewidencyjna Nr 101/15 o łącznej pow. 0,1249 ha, obręb Ojrzeń gm. Ojrzeń KW PL1C/00045943/1

Cena wywoławcza nieruchomości netto – 28.490,00 zł, Netto przy
postąpieniu min 1 % ceny wywoławczej.

Wysokość wadium : 2.850,00 zł.


W Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzeń w/w nieruchomość przeznaczona jest jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowej – usługowej – uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenia. Nieruchomość ta posiada określone warunki zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w ramach tworzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest dowód wniesienia wadium i złożenie przez uczestnika przetargu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przystąpienia do przetargu. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 czerwca 2013 r. do godziny 14 00 w kasie Urzędu Gminy Ojrzeń lub na konto Gminy Ojrzeń w BS w Ciechanowie Nr 87 8213 0008 2001 0005 2230 0004

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Ojrzeń pok. 4 w dniach powszednich. Informacji udziela - Mariusz Smolski.

Godziny rozpoczęcia przetargu ustnego w dniu - 25 czerwca 2013 r. o - godz. 10 00

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-29 15:08:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Smolski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-29 15:08:16
  • Liczba odsłon: 383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1026882]

przewiń do góry