Ojrzeń, dnia 16.01.2014r.

INW. 6220.6.2013


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 30 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) , Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że w dniu 13.01.2014r. Biogazownia Kownaty Borowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, przedłożyła raport oddziaływania inwestycji na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa biogazowni rolniczej na terenie działki nr ewid. 2/4 obręb Kownaty Borowe, gmina Ojrzeń.

Z treścią raportu można zapoznać się w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Ojrzeń, pok. nr 15,
                                                    Wójt Gminy Ojrzeń

                                                    Zdzisław Mierzejewski

                                                                                                            

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-15 12:36:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 12:36:27
  • Liczba odsłon: 440
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1098787]

przewiń do góry