Wójt Gminy Ojrzeń

OGŁASZA

w dniu 17 kwietnia 2014 r.

Czwarty Ustny Nieograniczony Przetarg

NA SPRZEDAŻ

Atrakcyjnie położonej nieruchomości, zabudowanej, nad rzeką w otoczeniu parku zabytkowego w miejscowości Luberadz, Jest to działka ewidencyjna
Nr 303/10 o łącznej pow. 1,4157 ha, obręb LUBERADZ gm. Ojrzeń, dla której prowadzona jest KW PL1C/00027633/3 . Nieruchomość jest zabudowana trzyczęściowym połączonym funkcjonalnie budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 695,7 m
2 z pełną infrastrukturą techniczną ( woda, co, cw, kanalizacja lok. , en, telefon, łącze internetowe światłowodowe, pełne ogrodzenie nieruchomości).
Na nieruchomości o pow. 1,4157 ha jest urządzone boisko szkolne , plac zabaw, założona jest nisko i wysokopienna zieleń towarzysząca, część nieruchomości jest przeznaczona do użytkowana rolniczego. Miejsce to posiada ogromny potencjał i możliwości zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości w czwartym przetargu wynosi
– 355 000,00 zł, Netto
przy postąpieniu min. 1 % ceny wywoławczej.

Wysokość wadium : 35.500,00 zł.


W Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzeń w/w nieruchomość przeznaczona jest jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowej – usługowej – uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenia.
Nieruchomość ta nie posiada określonych warunki zabudowy i zagospodarowania.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest dowód wniesienia wadium i złożenie przez uczestnika przetargu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przystąpienia do przetargu. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2014 r. do godziny 14 00 w kasie Urzędu Gminy Ojrzeń lub na konto Gminy Ojrzeń w PBS w Ciechanowie Nr 87 8213 0008 2001 0005 2230 0004

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Ojrzeń pok. 5 w dniach powszednich. Informacji udziela - Mariusz Smolski. (tel. 23 671-83-20 ), mail : mariuszsmolski@ojrzen.pl)

Godziny rozpoczęcia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu :
- 17 kwietnia 2014 r. o - godz. 10
00 sala konferencyjna


Ogłoszenie czwartego przetargu następuje po bezskutecznym ogłoszeniu przetargu w terminie I; II i III

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-31 09:40:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Smolski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-31 09:40:02
  • Liczba odsłon: 398
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1024649]

przewiń do góry