Ojrzeń,dnia 2014.09.10                                          Z A P R O S Z E N I E


Na podstawie art.20 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz.594 z późn. zm. ) oraz § 32 ust.2 i § 33 ust,3 i ust.4 Statutu Gminy Ojrzeń

- zawiadamiam, że zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Ojrzeń

Sesja odbędzie się dnia 22 września 2014 roku o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Ojrzeniu

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

 2. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji RG

 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

  a) wystąpienie Wójta Gminy

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2014 roku

a) wystąpienie Skarbnika Gminy

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2014

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatowi Ciechanowskiemu

d) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń na

lata 2014-2032

e) rozpatrzenia skargi Pana Bogusława Jędrzejczyka zam. Kraszewo 55B na działalność

Wójta Gminy Ojrzeń

6. Interpelacje i zapytania radnych

7. Interpelacje i zapytania sołtysów

8. Wolne wnioski i zapytania

9. Zamknięcie obrad

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      Dariusz KucińskiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łosiewicz Lidia
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-12 14:29:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Łosiewicz Lidia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-12 14:30:26
 • Liczba odsłon: 411
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1098778]

przewiń do góry